ស្រ្តី​ជាប្រពន្ធ​ ចេញ​មុខ​បកស្រាយមូលហេតុ​ដែលខ្លួន​បាន​យក​…ដុំ​…ថ្ម​…ទៅវា…យ…ក…ម្ទេ…ចឡានប្តីនៅ​មុខ​ផ្ទះ​ម្តាយក្មេក​ ដោយសារតែ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី២៣​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ឃ្លីប​វីដេអូជា​សកម្មភាព​​ហិ…ង្សា​មួយបង្ហោះដោយស្រ្តីម្នាក់ជា​ប្រពន្ធ​​ ដែលប្តីបាន​វា…យ…ត…ប…មកលេីខ្លួន​ជា​ច្រើន​ដង​ ក្រោយ​ពីទម្លាយនៅលេី​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​រួច​មក​ បង្កឲ្យមាន​ភ្ញាក់​ផ្អើល​​ពី​សំណាក់​មហាជន​ជាច្រើន​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវ​នេះដែរ​ ស្រ្តី​ជាប្រពន្ធ​ដែលមាន​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ Nhoem SokLeng បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​ពី​ទុក្ខ​សោក​ដែលប្តីបានប្រេីអំ….ពេី….ហិ…ង្សា គំ…រា…មគំ…ហែ….ងបា…ញ់ស…ម្លា…ប់ប្រេីពាក្យស.ម្តីដៀ…លជេ..ម្រា…យ ប្រ…មា…ថ ដៀ…លពូ…ជ ងែ…ងហ…ង​ ចាប់តាំងពីកូ…នខ្ចី២ខែ​ រហូតកូនដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយរងសំ…ពា…ធ ស…តិអារម្មណ៍រហូតប៉ះ…ពា…ល់ផ្លូវចិត្តត្រូវលេ…បថ្នាំរាល់ថ្ងៃ។ មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ​ បុរស​ជាប្តី​បានប្រេីអំ…ពេី…ហិ…ង្សាយ៉ាងសា….ហា….វ…ឃោ…ឃៅមកលេីរូបនាង ប.ង្ខំឲ្យរំ…លូ…តកូនទី២ដែលទេីបតែចា….ប់កំណេីតក្នុងផ្ទៃរហូតរ…លូ…តកូន​ ហេីយ​ថែម​ទាំង​វា…យដោយទាំងមិត្តជិតស្និត ដែលគាត់ជាភេ…ទទី៣ រហូតបែ…កក្បា…ល ៨ថ្នេ…រ ខណៈពេលដែលព្យាយាមចូលមកសម្រមសម្រួលនៅពេលដែលប្តីនាងប្រេីអំ….ពេី….ហិ…ង្សាលេីខ្លួន។ ជាមួយ​គ្នានេះ​ ស្រ្តី​ជាប្រពន្ធ​​ក៏បានសូមឲ្យច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៍ដល់រូបនាងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នានេះ​ បុរសជាប្តីក៏បាន​ចេញមុខ​មកបកស្រាយបែបនេះថា៖«ខ្ញុំបាទ ជា ប៊ុនថេង សូមបកស្រាយរឿងវិវាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកើតឡើង ខ្ញុំព្យាយាមលាក់និងមិនបង្ហាញតាមបណ្តោយសង្គមនោះទេ​ ព្រោះវាជាភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងគ្រួសារ!​ វីដេអូដែល ញឹម សុខឡេង បានបង្ហោះសកម្មភាពប្រ….តា…យប្រ…ត…ប់…គ្នាកាលពីព្រឹកមិញ ដោយសារ ញឹម សុខឡេង ទុកកូនតូចអាយុ៨ខែចោលនៅផ្ទះ ហើយទៅដើរលេងចូលក្លឹបកាន់ដៃប្រុសដា…ច់ៗយប់មិនចូលផ្ទះ(ដែលត្រូវជាសា…ហា…យ….របស់នាង)។ សូមបងប្អូនពូមីងជួយពិចារណាដោយក្តីអនុគ្រោះ»​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តីបានបន្តទៀតថា៖«ខ្ញុំនឹកម្តាយហើយបានប្រាប់នាងថាមកសំរាកផ្ទះម្តាយមួយយប់ ប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ឡើងថ្ងៃទី១៥ ខែ៦ ២០២២ ប្រហែលម៉ោង១១:៣០យប់ នាងបានមកស្រែ…ក…ជេ…រ…ផ្អើ…ងអស់អ្នកជិតខាង និងជេ…រ…ប្…រមា…ថលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ ហើយបានធ្វើសកម្មភាពវា…យកំ…ទេ…ចឡានអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ នេះជាខ្សែវីដេអូដែរ ញឹម សុខឡេង(ហៅក្រៅ Lumi)បានធ្វើសកម្មភាពយក..ដុំ…ថ្ម…វា…យកំទេ…ចឡានយ៉ាងសា…ហា…វនៅមុខផ្ទះម្តាយខ្ញុំ។ សូមបងប្អូនជួយស៊ែររកយុតិធម៏ឱ្យខ្ញុំបាទផង»។

ក្រោយ​ការ​បកស្រាយ​ពី​បុរស​ជាប្តី​បានប៉ុន្មាន​ម៉ោងរួចមក​ ស្រាប់តែ​ស្រ្តី​ជាប្រពន្ធ​ក៏បាន​ឆ្លេីយតប​បែបនេះ​ទៅវិញ​ថា៖«នាងខ្ញុំសូមធ្វេីការបកស្រាយ Video វា…យ…ក.ម្ទេ.ចឡាន សូមអានដោយយកចិត្តដាក់ វិភាគនឹងពិចារណា កាលពីឆ្នាំ 2020 នាងខ្ញុំបានស្គាល់គ្នាជាសង្សាជាមួយនឹង ជា ប៊ុនថេង ក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ 2021 ពួកយេីងក៏មានកូនជាមួយគ្នា, ខណៈពេលដែលនាងខ្ញុំប្រាប់គាត់ពីការមានផ្ទៃពោះ គាត់បានចោទប្រកាន់កូនក្នុងផ្ទៃមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ រហូតបោ…ក…ប្រា…ស់នាងខ្ញុំឲ្យទុកកូនរហូតដល់ 3ខែដេីម្បីតេស្ត DNA បេីពុំនោះទេគាត់នឹងប្តឹ…ង…នាងខ្ញុំ នាងខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តទុកកូនដេីម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ថានាងខ្ញុំពិតជាមានកូនជាមួយគាត់មែន មិនបានដូចអ្វីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ឡេីយ រហូតដល់កូនគ្រប់ 3ខែ គាត់ក៏មិនទទួលដឹងលឺអ្វីទាំងអស់ ស្រាប់តែមានប…ណ្តឹ…ង…ប្តឹ…ង..រូបនាងខ្ញុំពីបទ “គំ…រា….មគំ…ហែ….ង…ហែ…ក…កេ…រ្តិ៍ ប…រិ…ហា…កេ…រ្តិ៍…ជាសាធារណៈ” នាងខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដោយត្រូវឡេីងចុះតុលាការទាំងពោះធំ នាងខ្ញុំក៏មានខឹ…ង…ស…ម្បា​ រហូតទៅវា…យ…ក.ម្ទិ.ចឡាន នឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹ…ង…ប្តឹ…ងគាត់វិញ ! រហូតដល់ថ្ងៃទី 04/05/2022 តុលាការបានធ្វេីការចោទប្រកាន់ នឹងចា…ប់ឃា…ត់ខ្លួនគាត់មក…ផ្ត…ន្ទា….ទោ…សតាមច្បាប់’ ដោយការទទូតអង្វរសុំសះជាគ្នាវិញ ព្រមជូនលុយមួយចំនួនជាចំណងដៃដេីម្បីចាប់ផ្តេីមគ្រួសារ និងចុះសំបុត្រអាពាពិពាហ៍រស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ នាងខ្ញុំក៏យល់ព្រមដកពាក្យប…ណ្តឹ…ង នឹងបញ្ចប់រាល់គ្រប់វិ…វា…ទទាំងអស់។

សូមបញ្ចាក់ថា នេះជា Video ចាស់យូរហេីយ ពួកយេីងបានបញ្ចប់គ្នានិងកិច្ចសន្យាសះជាគ្នារួចរាល់ហេីយ ចាប់តាំងពីនាងខ្ញុំបានចុះសំបុត្រអាពាពិពាហ៍ជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ហេីយ នាងខ្ញុំពុំដែលប្រព្រឹត្តអំពេីបែបនេះទៀតនោះទេ។ បងប្អូនមហាជនទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំនឹងធ្វេីបកស្រាយរាល់ការឈឺចាប់កន្លងឲ្យអស់ តាមរយះការឡាយឆាប់ៗនេះ»។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *