សង្វេគ​ណាស់​ ទេីប​តែ​សម្រាល​កូន​បាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ ម្តាយ​ក៏លាចាកលោក​ ប្តី​បាន​ត្រឹម​បន្ទោស​ខ្លួន​ឯង​មិនអាច​ជួយ​ដល់​ប្រពន្ធ​បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​ បុរស​ជាស្វាមីម្នាក់ប្រេីប្រាស់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ សម្ពល​ កាត់សក់​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្តី​សោក​ស្ដាយ​ និង​ឈឺចាប់​ជាខ្លាំង​ បន្ទាប់​ពី​ភរិយា​ជាទីស្រឡាញ់​របស់​ខ្លួន​បាន​ទទួល​មរណភាព​បន្ទាប់ពី​សម្រា ល ​កូន​បាន​ប៉ុន្មានថ្ងៃ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​សំណេរ​​ទាំងស្រុងរបស់បុរសជាស្វាមី​ ដោយមាន​ខ្លឹមសារ​រៀបរាប់​ដូច​តទៅ​៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះ​ ឈៀង ស្រីពេជ្យ បានផ្ញើពោះនៅមន្ទីពេទ្យសម្ភពព្រែកអញ្ចាញនឹងឆ្លុះ អេ កូ រាល់ខែ។​ លុះពពោះបាន9ខែគត់​ នៅថ្ងៃទី៣០​ ត្រូវនឹងថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២១​ ប្រពន្ធខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះយោបល់និង​ពិនិត្យ​សុខភាពជាមួយគ្រូពេទ្យនៅទីនោះថាអាចសម្រា ល ដោយ​ វះ កា ត់ នៅថ្ងៃទី១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ២០២១​ នេះ​បានអត់​ ក្រោយពី​ពិនិត្យ​សុខភាពនិងឆ្លុះ អេ កូ រួចហើយ ពេទ្យថាសម្រា ល ដោយវះ កា ត់ នៅថ្ងៃទី១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ២០២១​ បាន ហើយពេទ្យក៏ណាត់អោយមកពេលល្ងាចថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី៣០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២១​ ពេលល្ងាច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះពេលល្ងាចម៉ោង៦ជាង ពួកខ្ញុំក៏ទៅដល់មន្ទីពេទ្យស ម្ភ ព ព្រែក អញ្ចា ញ ហ្នឹង ដោយមុននឹងចូលទៅក្នងមន្ទីពេទ្យត្រូវធ្វើ តេ ស្ត កូ វិ.ដ សិនក្នុងមួយនាក់15$​ ហើយធ្វើ តេ ស្ត បីនាក់អស់45$​ បន្ទាប់ពីធ្វើ តេ ស្ត រួចហើយឃើញថាអត់មាន កូ វី.ដ ទាំងអស់គ្នា ហើយចូលទៅសំរាកដើម្បីត្រៀមសម្រា ល ដោយ វះ កា ត់ នូវថ្ងៃស្អែក​ លុះព្រឹកថ្ងៃសុក្រ​ ទី១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ២០២១​ ប្រហែលម៉ោង៦ជាង​ ពេទ្យក៏មកយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបន្ទប់សម្រាលដោយ វះ កា ត់ លុះម៉ោង7នឹង5នាទីទើប វះ ហើយបានកូនប្រុសមួយ ក្រោយពេល វះ ហើយ​អាការៈ​ប្រពន្ធខ្ញុំធម្មតា លុះចូលដល់ថ្ងទី៣ ទី៤ ប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែក្តៅខ្លួន ខ្ញុំជូតខ្លួនអោយប្រពន្ធខ្ញុំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ លុះដល់ថ្ងៃទី៥ បានប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំងបានទៅហៅពេទ្យប្រហែលជាម៉ោង៩ពេទ្យក៏យកប្រពន្ធខ្ញុំ អេ កូ ពោះ​ហើយពេទ្យប្រាប់ថា ឈា.ម ធ្លាក់អត់ទាន់អស់​ ៦ទៅ៧ថ្ងៃទើបធ្លាក់ឈា. ម អស់ហើយក៏យកប្រពន្ធខ្ញុំមកបន្ទប់វិញ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលមកដល់បន្ទប់វិញប្រពន្ធខ្ញុំដើរងើបទៅបន្ទប់ធម្មតា មួយ​សន្ទុះ​ក្រោយមកទើបប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំង ក្តៅខ្លួនដល់៣៩អង្សារហើយដកដង្ហើ ម ដ ង្ហ ក់​ ពេទ្យក៏យកអុកសុីសែនមកដាក់ដាក់ហើយនៅតែមិនធូរ​ ពេទ្យក៏ស្នើរសុំធ្វើ តេ ស្ត កូ វិ.ដ ម្តងទៀត​ ធ្វើ តេ ស្ត រួចឃើញថាអត់មានអ្នក ឆ្ល ង កូ វិ.ដ ទេ​ តែពេទ្យថាប្រពន្ធខ្ញុំខ្សោយណាស់អោយយកទៅមន្ទីពេទ្យកាលម៉ែត​ ព្រោះនៅទីនេះអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់​ ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខំសុំអង្វរអោយនូវចាំមើល​អាការៈ​បន្តិចទៀតទៅតែពេទ្យមិនព្រម​ ពេលពេទ្យទៅសរសេរ​របាយការណ៍​យកអ្នកជំ ងឺ ទៅកាលម៉ែតបានបន្តិច​ ប្រពន្ធខ្ញុំក៏នោមហើយធ្លាក់ឈា. ម មក ហើយប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាអូនធូរហើយ អូនចង់ទៅផ្ទះ ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអោយកាកោកខ្ញុំខំអង្វរពេទ្យអោយរង់ចាំបន្តិចទៀទៅ តែពេទ្យមិនព្រម ឈឺចាប់ណាស់លោកអើយសុំទោសដែលបងជួយអូនមិនបាន យុតិធម៍ត្រូវតែមានសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំ។ លុះបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យកាលម៉ែត​ ពេទ្យដែលនាំពួកខ្ញុំទៅបានយករបាយការណ៏អ្នក ជំ ងឺ និងក្រដាស់បញ្ជាក់​លទ្ធផល​ធ្វើ តេ ស្ត កូ វី.ដ ថាពួកខ្ញុំគ្មាន ជំ ងឺ កូ វី.ដ ទេ តែពេទ្យនៅកាលម៉ែតមិនព្រមក៏ធ្វើ តេ ស្ត ម្តងទៀត រង់ចាំ​លទ្ធផល​ធ្វើ​ តេ ស្ត នៅក្នុងឡានសាមុយ​ ខ្ញុំយំកាន់ដៃប្រពន្ធខ្ញុំ ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាអូនអត់អីទេអូនជាហើយ អូននឹងជាយើងទៅមើលកូនយើងពីរ បងត្រូវនៅកំដរអូនបងកុំទៅណាចោលអូន ខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំបងមិនទៅណាចោលអូនជាដាច់ខាត ខ្ញុំស្រណោះប្រពន្ធខ្ញុំណាស់លួងខ្ញុំកុំអោយយំរហូត លុះ​លទ្ធផល​ធ្វើ តេ ស្ត កូ វិ.ដ ចេញមក​ ទាំងអ្នក ជំ ងឺ និងអ្នកកំដរមាន កូ វី.ដ ទាំងអស់ ខ្ញុំលឺហើយ ស្លុ ត ចិត្តណាស់ ហេតុអីធ្វើ តេ ស្ត នៅមន្ទីពេទ្យស ម្ភ ព ព្រែ អញ្ចា ញ ដល់ទៅពីរដងមិនឃើញ​ តើពេទ្យហ្នឹងមានទំនួលខុសត្រូវរឺអត់ ជួយរកយុតិធម៍អោយខ្ញុំផងបងប្អូន។ពេលដឹង​លទ្ធផល​ថាមាន កូ វី.ដ ហើយ ពេទ្យក៏បំបែកពួកខ្ញុំអ្នក ជំ ងឺ យកទៅមួយកន្លែង អ្នកកំដរនូវដោយលែក​ ទោះសុំអង្វរគេថាទៅនៅមើលថែប្រពន្ធគេមិនព្រម​ អូនស្រេកទឹករហូតបង​បញ្ចុក​ទឹករហូត អូននៅម្នាក់មិនដឹងអូនស្រេកទឹកប៉ុនណាអូនភ័យប៉ុនណាពេលនូវម្នាក់ឯង។​ បងសុំទោសដែលមិនអាចធ្វើតាមសន្យាថានឹងនៅជិតអូនរហូត គេដាក់អុកសុីសែនដាក់សេរ៉ូមឡានសាមុយមកយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបាត់សួរក៏គេមិនប្រាប់។ ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ព្រែក អញ្ចា ញ ដើរមកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាតិចទៀតខាងពេទ្យកាលម៉ែតនិងរៀបចំនាំពួកខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅណាហើយឡេីងឡានទៅបាត់។ ប្រហែលម៉ោង៩យប់​ ទើបគេមកប្រាប់អោយរកអ្នកកំដរដែលធ្វើតេស្តហើយគ្មាន កូ វី.ដ ដើម្បីចាំស្តាប់ដំណឹង លុះរកបានហើយក៏ទៅបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់ចាំដំណឹង​ គ្រាន់តែទៅស្តាប់ដំណឹងអ្នក ជំ ងឺ ហ្នឹង​ បើគេត្រូវការអីទិញអោយគេមួយយប់៧៤$ ។​ លុះដល់ម៉ោង៣ទៀបភ្លឺ គេអោយដំណឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំ​ ស្លា​. ប់ ហើយ គ្រាន់តែដឹងដំណឹង ស្លុ ត ហើយស្មារតី ប្រពន្ធនៅស្រស់ញញឹមហេតុអីទៅជាបែបនេះ ហេតុអីអូនទៅចោលបង ក្រែង​អូនសន្យាថាទៅមើលកូនយើងពីរហី ជួយរកយុតិធម៍អោយខ្ញុំផងបងប្អូន ហេតុអីមន្ទីរពេទ្យ ស​ ម្ភ ព ព្រែក អញ្ចា ញ គ្មានទំនួលខុសត្រូវមកលើអ្នក ជំ ងឺ ចឹង ជួយរក​យុត្តិធម៌​អោយខ្ញុំផងបងប្អូន មុនចូលសម្រា ល ដោយ វះ កា ត់ ធ្វើ តេ ស្ត ម្តងអត់ កូ វិ.ដ​ សម្រាលដោយ វះ កា ត់ ហើយបានបីបួនថ្ងៃអ្នក ជំ ងឺ ធ្វើទុកខ្លាំងសុំធ្វើ តេ ស្ត ម្តងទៀតអត់ឃើយញទៀត ហេតុអីបានបញ្ជូនទៅពេទ្យកាលម៉ែតធ្វើ តេ ស្ត ឃើញ កូ វិ.ដ»។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *